Klima-, ressource- og biodiversitetskrisen hænger sammen

Vi vil gerne bidrage til løsningen af alle tre problemstillinger og derfor anvender vi en bredere CSR* tilgang i vores produktion :

* CSR står i denne sammenhæng for ” Corporate Sustainability and Responsibility”

 Vores CSR målsætninger er:
  •  At nedbringe CO2 aftryk fra råvarer, produkter, produktion, logistik, salg og eventuel tilberedning
  •  Reducere ressourceforbrug af materialer, råvarer, vand og energi, samt prioritere genanvendelige materialer
  •  100% økologi – da det understøtter rene produkter, rent drikkevand/vandmiljø, rene fødekæder, folkesundhed og biodiversitet i naturen

Vi mener nemlig at ovenstående 3 elementer er essentielle elementer i løsningen af både klima-, ressource- og biodiversitet krisen.
En løsning som skal løses igennem bæredygtige og økologiske tiltag !

Løsningen er bæredygtig og økologisk

Klima-, ressource- og biodiversitetskrisen er skabt igennem ubæredygtigt forbrug af ressourcer, energi og kemikalier – skabende en ulighed i verden med en galopperende befolkningstilvækst, forurening og tab af natur og biodiversitet. Vi er overbeviste om, at den praktiske vej ud af disse kriser er bæredygtighedens og økologiens vej !  

Nuværende CSR projekter

1) Muliggøre ukølede produkter
Vi er lykkedes med at stabilisere kølede produkter så de ikke bobler på hylden i supermarkedet eller under transport. Vi vil gerne tage skridtet videre og helt fjerne køling på produkterne, hvilket vil reducere energiforbruget/Co2 aftrykket, men også muliggøre ukølet salg i butikker og igennem websalg. Dette vil have stor betydning for udbredelsen af produkterne i bl.a detail.
 
2) Undersøge muligheden for indsamling og genbrug af glas – evt. via Dansk Retursystem
Ved fremstilling af glas bruges der meget energi og mange resssourcer, derfor er genbrug af glas en rigtig god idé. Kraut/Kimchi tappet i glas er fornuftigt da glas er meget ilttætte og giver produktet en god holdbarhed. Vi vil derfor gerne undersøge muligheden for, i samarbejde med vores kunder, at indsamle, vaske og genbruge vores glas efter brug. Såfremt vi skal gøre dette kræver det at vi finder en label producent med aftagelige etiketter/labels.
 
3) Undersøge, finde og samarbejde med leverandører af bæredygtige aftaglige labels
Når vi påsætter labels sidder selve labelen klistret fast på et stykke glat gult folie som bliver til overs, når vi først har sat labelen på vores glas. Da vores labels er 235 mm lange, har vi kilometervis af dette materiale/år som vi indtil fornylig smed ud. Vi har siden fundet ud af at bruge det som fyldmateriale omkring glas i papkassen, når vi laver produktprøver. Trods det er det et ressourcespild som vi gerne vil eliminere.
 
4) White Paper – Holistisk CSR og bæredygtig fødevareproduktion
Vi har siden vores start prioriteret og gennemført en lang række bæredygtigheds tiltag som vi mener andre fødevare virksomheder med fordel også vil kunne bruge. Vi vil derfor gerne lave et Best Practice katalog og videoer til inspiration for andre virksomheder.
 
5) Udvikling af kommunikation og markedsføringsmateriale
Vi vil rigtig gerne udvikle vores kommunikations og marketingsmateriale, så vi bedre kan differentiere os i.f.t. andre produkter og producenter, i.f.t. holistisk CSR.

Løsningen er bæredygtig og økologisk !

Klima-, ressource- og biodiversitetskrisen er skabt igennem ubæredygtigt forbrug af ressourcer, energi og kemikalier – skabende en ulighed i verden med en galopperende befolkningstilvækst, forurening og tab af natur og biodiversitet. Vi er overbeviste om, at den praktiske vej ud af disse kriser er bæredygtighedens og økologiens vej !  

CSR tiltag vi har gennemført

– 100 % bæredygtig/CO2 neutral strøm ( produceret lokalt på taget af vores produktionslokaler )
 
– Lokal rensning af vores spildevand på gårdens pilerensningsanlæg ( cirkulært næringsstofkredsløb – ingen udledning til følsomt vandmiljø)
 
– Brug af energieffektiv varmepumpe til klimakontrol i vores fermenteringslokale ( ressource udnyttelse/CO2 reduktion )

– Anvendelse af ultralokalt producerede grøntsager ( sporbarhed / CO2 reduktion ) 

– Distribution/logistik i samarbejde med Raahandel til alle COOP kunder – ca. 65 butikker ( ressource udnyttelse/CO2 reduktion )
 
– Papkasser af genanvendeligt pap( kolli )
 
– Økologisk komposterbar halm som isolerende og stødabsorberende fyldmateriale i webordre pakker
 
– Levering til kunder kun hver anden uge for at reducere transport/miljøbelastning
 
– Anvendelse af svanemærkede rengøringsmidler med så lille miljøbelastning som muligt ( miljø )
 
– Vandbesparelse under produktion og begrænset anvendelse af kemi til rengøring ( udtørring effektivt til reduktion af bakterievækst )
 
– Udnyttelses af spildprodukter og grøntsagsaffald ( foder til køerne – ressource udnyttelse)