Kattinge Kraut  – Grundlagt 2016

Vision og Mission

Kattinge Kraut udvikler, producerer og udbreder bæredygtige naturligt fremstillede kvalitetsfødevarer uden e-numre, som efter vores mening også har en positiv sundhedsmæssig effekt ved konsumering. Kattinge Kraut producerer og sælger 100% økologisk lacto fermenteret Kraut og Kimchi, som indeholder levende mælkesyrebakterier, kostfibre og vitaminer/mineraler – samtidig med at de også smager godt.

Fødevareproduktion og bæredygtighed(CSR)

Vores produkter produceres i fødevaregodkendte lokaler på Hessebjerggård lidt uden for Kattinge, hvor bæredygtig produktion,distribution og rene naturlige produkter uden e-numre er nøglebegreber for os og som bl.a udmøntes i:

 •  Lokal rensning af vores spildevand på gårdens pilerensningsanlæg ( cirkulært næringsstofkredsløb – ingen udledning til følsomt vandmiljø)
 •  100 % bæredygtig/CO2 neutral strøm ( produceret lokalt på taget af vores produktionslokaler )
 •  Rene fødevarer uden numre( miljø og sundhed )
 •  Lavt energiforbrug ved produktion af Kraut og Kimchi( ingen opvarmning / pasturisering)
 •  Anvendelse af rengøringsmidler med så lille miljøbelastning som mulig ( miljø og sundhed )
 •  Vandbesparelse under produktion og begrænset anvendelse af kemi til rengøring ( udtørring effektivt til reduktion af bakterievækst )
 •  Udnyttelses af spildprodukter og grøntsagsaffald ( foder til køerne – ressource udnyttelse) 
 •  Distribution/logistik i samarbejde med Råhandel ( ressource udnyttelse/CO2 reduktion ) 

GDPR

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har I ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi har om jer.

Det er rigtig vigtigt for os, at vi er forsigtige med vores kunders oplysninger.
For at vi kan give jer den bedste service som kunde, har vi nemlig behov for at have forskellige, nødvendige oplysninger.

 • Vi registrerer følgende: firmanavn, adresse, CVR/moms nummer, telefon nummer, mail adresse og kontakt person. Disse oplysninger anvender vi til behandling af jeres køb og levering af varer.
 • Samt evt. fremsendelse af nyhedsbreve, prislister og andre relevante firmaoplysninger.
 • Oplysningerne gives ikke videre til tredjepart. Undtaget er Told og Skat efter forespørgsel.
 • Oplysninger slettes, hvis modtager fremsender ønske om dette.
 • Persondata afgivet ved køb i web shop benyttes udelukkende til at registrere salgsordrer.
 • Det drejer sig om navn, mailadresse, telefonnummer og adresse på kunden.
 • Oplysningerne gives ikke videre til tredjepart. Dog skal de være tilgængelige for Told og Skat. 
 • Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre jeres oplevelser bedre, når I handler med os. 
I kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om jer, samt få rettet eller slettet disse.

Kontakt os kattingekraut@gmail.com 

Med venlig hilsen

Per Arnmark – Katttinge Kraut

Vi har vores produktion på Hesselbjerggård 1 km udenfor Kattinge.

Fotograf: Michael Svane Jørgensen

Køerne spiser grøntsagsaffald fra produktion af vores Kraut og Kimchi.