Forskning om potentielle sundhedseffekter af upasturiseret Kraut og Kimchi

En nylig gennemgang af forskningslitteraturen om mulige sundhedsmæssige effekter af fermenterede kålprodukter(gennemført af bachelorstuderende på Københavns Universitet), peger på adskillige positive sundhedsmæssige fordele ved jævnligt indtag af fermenteret kål. Upasteuriseret Kraut og Kimchi lader derfor til at kunne styrke din sundhed samtidig med, at det smager godt.

Igennem de seneste år er der kommet mere fokus på fermenterede fødevareprodukter og deres mulige positive virkning på menneskers sundhed. Det er der god grund til, da der lader til at være adskillige gavnlige effekter ved jævnligt at spise fermenterede kålprodukter. Den mængde forskning, som er lavet om fermenteret kåls sundhedsmæssige effekter, peger på en række positive sundhedsmæssige virkninger. I et nyligt studie, hvor forskningen på området blev gennemgået, er følgende potentielle positive virkninger beskrevet: 

  • Vægttab, mindre hoftemål, fald i kropsfedt og deraf formindsket BMI
  • Reduktion af forhøjet blodtryk
  • Reduktion af forhøjet kolesterol niveau i blodet
  • Reduktion af inflammatoriske tilstande i mave-/tarmsystemet
  • Reduktion af atopisk dermatitis(eksem)
  • Reduceret insulinresistens og øget insulinfølsomhed
  • Forbedret glukose- og fedtmetabolisme
  • Mindre risiko for udvikling af diabetes
  • Sænket risiko for mave- og tyktarmskræft

Ovenstående pointer bygger på gennemgangen af resultater fra 35 internationale forskningsstudier. Forfatteren af forskningsoversigten gør det dog klart, at der er brug for mere forskning på området for at kunne konkludere mere entydigt om fermenterede kålprodukters positive sundhedsmæssige effekter. F.eks. bygger en del af studierne på dyreforsøg og flere af studier med menneskelige populationer har visse begrænsninger. En del af studierne inkluderer således få testpersoner og har begrænset varighed. Forfatteren af forskningsoversigten giver derfor udtryk for, at større populationer og længere testvarighed af forsøgene vil give mere solid viden om fermenteret kåls gavnlige sundhedsmæssige effekter. Når dette er nævnt, så peger forskningen dog på, at fermenterede kålprodukter har adskillige positive sundhedsmæssige virkninger.

Læs mere

Du kan læse mere om fermenteret kåls gavnlige effekter i bachelor projektet “Potentelle sundhedsmæssige effekter af fermenteret kål”, der kan findes her.